Faktat nettiin! kansi

Faktat nettiin!

Asiantuntijaviestintä sosiaalisessa mediassa

Petro Poutanen & Salla-Maaria Laaksonen

Julkiseen keskusteluun osallistumiseen on tullut uusia väyliä median murroksen myötä. Sosiaalinen media nostaa esille itseoppineita asiantuntijoita, ja myös tutkijoilta odotetaan aktiivista viestintää ja vaikuttamista eri medioissa. Twitter, Facebook, blogit ja muut sosiaalisen median alustat ovat muodostuneet keskeisiksi kanaviksi viestiä tutkimustuloksista ja kommentoida ajankohtaisia kysymyksiä. Miten niitä voi oppia hyödyntämään parhaiten?

Faktat nettiin! on käytännönläheinen sosiaalisen median opaskirja asiantuntijatyötä tekevälle. Verkossa aktiivisten asiantuntijoiden haastatteluiden ja konkreettisten esimerkkien avulla teos johdattaa kattavasti niin sosiaalisen median eri alustojen piirteisiin ja sisältösuunnitelmien laatimiseen kuin vetävien sisältöjen kirjoittamiseen, henkilöbrändin rakentamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseenkin.

Lisätietoja ja kirjan tilaus Gaudeamuksen kautta

FB Twitter